Om Mallbanken.se

Mallbanken.se är en samlingsplats för mallar och blanketter . Här kan Du finna mallar och blanketter inom de flesta områden som t ex mallar för skapande av hemsidor, ekonomimallar, mallar för företagare, mallar för familjerättsliga ärenden såsom t ex skilsmässa och vårdnad/umgänge, jämte andra juridiska dokumentmallar. Kontakta oss gärna om Du tycker att någon mall fattas så skall vi göra vårt bästa för att finna en sådan mall och publicera densamma här på Mallbanken.se.

Mallar inom juridik

Mall Testamente

Mall – Testamente

Gratis mall för testamente. Ett testamente är ett ensidigt förordnande där den den som skrivit testamentet (testatorn) reglerar hur kvarlåtenskapen skall fördelas vid hans eller hennes bortgång. Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att inte riskera att klandras och därefter förklaras ogiltigt. De formkrav som ett testamente måste uppfylla är följande: Testamentet måste vara […]

anstallningsavtal

Mall – Anställningsavtal

Gratis mall för anställningsavtal. Mallen är skapad för anställningsförhållanden med mer standardiserade arbetsuppgifter och anställningsvillkor. Mallen lämnar möjlighet för olika typer av anställningar. Ett anställningsavtal reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Ett anställningsavtal som inte avser personer i ledande befattningar såsom t ex VD eller liknande måste dock alltid ta sin utgångspunkt även […]

Andra mallar

mall - projektplan

Mall – Projektplan

Gratis mall projektplan. Ett projektplan är enkelt föklarat en planering för hur ett visst projekt eller projektarbete skall genomföras, detta oavsett om det är fråga om en projekt i en akademisk miljö eller i en näringsverksamhet eller liknande. Projektplanens utformning är självfallet beroende på omständigheterna kring det enskilda projektet i form av t ex syftet […]

Handel med explosiva varor

Mall – Ansökan om tillstånd till handel med explosiva varor

Mall för ansökan om tillstånd till handel med explosiva varor, tillstånd till handelsförråd, godkännande av föreståndare/vikarie. Ansökan ges in till polismyndigheten i den ort där handel skall bedrivas respektive där handelsförrådet är beläget. Ett handelsförråd omfattar högst 60 kg sprängämnen och krut, 10 kg sprängkraftiga tändmedel och 100 kg pyrotekninska varor. Erfordras större kvantiteter av […]

Kallelse anställningsintervju

Mall – Kallelse till anställningsintervju

Enkel mall för kallelse till anställningsintervju. Mallen innehåller en kallelse till anställningsintervju och innehåller fält för adress- och personuppgifter avseende personen som är kallad till anställningsintervjun, plats och tidpunkt, vilka som kommer att närvara m m. Egna fält samt ytterligare löpande text kan enkelt infogas i dokument vilket även gäller för företagets logotype, adress och […]