Mall – Arbetsgivarintyg Försäkringskassan

Gratis mall för arbetsgivarintyg framtagen av Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen och Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Enligt 47 § i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är en arbetsgivare skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg. Den aktuella bestämmelsen lyder som följer:

47 § Ansökan om ersättning görs hos arbetslöshetskassan. Till ansökan skall fogas intyg av arbetsgivaren om den sökandes arbetsförhållanden samt de uppgifter i övrigt som behövs för bedömande av den sökandes ersättningsrätt. Kan ett sådant intyg bara skaffas med stora svårigheter, får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt. Arbetsgivare skall på begäran utfärda intyget enligt formulär som fastställts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Intyg och övriga uppgifter skall förvaras bland kassans handlingar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ansökan om ersättning hos arbetslöshetskassan. Lag (2002:545).

Arbetsgivarintyget är helt nödvändigt för arbetstagaren när han eller hon skall söka arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller liknande. Arbetsgivarintyg behöver dock inte utfärdas för personer som har haft sina anställningar finansierade med t ex olika former av s k särskilt anställningsstöd. För andra former av anställningsstöd skall arbetsgivarintyg upprättas. Som framgår av lagtexten kan under vissa förutsättningar andra handlingar som styrker hur arbetstagaren arbetat godtas. Som exempel på sådan förutsättningar kan nämnas t ex konkurs eller brand.

Nedanstånde mall har tagits fram Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen och Arbetslöshetskassornas samorganisation. Förutom mallen i sig innehåller dokumentmallen även en utförlig beskrivning av vilka uppgifter som skall fyllas i.

downloadMall Arbetsgivarintyg Försäkringskassan

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *