Mall – Köpekontrakt Bil

Gratis mall från Konsumentverket för upprättande av köpekontrakt avseende överlåtelse av bil mellan två privatpersoner.

Konsumentverket är en statlig myndighet som har till uppgift att underlätta för konsumenterna. Detta gör Konsumentverket genom att bl a granska marknadsföring och reklam, tillhandahålla utbildning och informera. Ett viktigt verktyg i Konsumentverkets verksamhet är dess webbplats där det finns stora mängder bra information och även olika mallar. En av dessa mallar avser köpekontrakt vid köp av begagnad bil.

Rent allmänt gäller vid bilköp att det i princip alltid är bättre med skriftligt och korrekt upprättat avtal eller kontrakt än endast ett muntligt sådant. Vidare är det av vikt att erhålla information om vem som är registrerad ägare till bilen vilken uppgift enklast erhålles från Trafikregistret.

Vid köp av begagnad bil från en annan privatperson gäller som utgångspunkt att det är köparen som måste informera sig om bilens skick och kondition. Som köpare måste Du därför noggrant gå igenom och även provköra densamma. Har Du möjlighet att låta någon sakkunnig, t ex en bilmekaniker granska bilen är detta att föredra. Vidare måste noteras att det inte finns någon ånggerätt eller liknande vid överlåtelse av ett fordon mellan privatpersoner. Det är dock möjligt att avtala om ångerrätt mellan parterna om så önskas.

Följande gratis mall för köpekontrakt avseende begagnad bil har skapats av Konsumentverket och mallen tillhandahålls även via Konsumentverkets webbplats. När Du klickar på länken nedan kommer således ett nytt fönster med mallen för köpeavtal att öppnas i ett nytt fönster via Konsumentverkets webbplats.

Mall – Köpekontrakt Bil

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *