Mall – Projektplan

Gratis mall projektplan.

Ett projektplan är enkelt föklarat en planering för hur ett visst projekt eller projektarbete skall genomföras, detta oavsett om det är fråga om en projekt i en akademisk miljö eller i en näringsverksamhet eller liknande. Projektplanens utformning är självfallet beroende på omständigheterna kring det enskilda projektet i form av t ex syftet med projektet, kraven på projektredovisning, tidsramar, dokumentationskrav etc.

Syftet med en projektplan är att styra projektarbetet genom att skapa en överblick över projektet och i samband därmed besvara frågor som t ex vilka åtgärder som skall vidtas, vem som skall vidta de olika åtgärderna, när de skall vidtas, hur de skall redovisas etc.

En grundläggande och enkel projektplan kann innehålla om inte samtliga så i vart följande delar/avsnitt:

  • Bakgrund
  • Syfte och problemformulering/Frågeställningar
  • Teoretisk referensram
  • Metod för genomförande
  • Presentationsmodell
  • Tidsplan
  • Kostnader
  • Sammanfattning
  • Referenslista
  • Bilagor

Rudbeckianska gymnasiet i Västerås har lagt ut en bra mall för projektredovisning på sin webbplats. Dokumentet består inte endast av en mall utan innehåller även en förklaring till de olika momenten i projektplanen. Även om mallen är avsedd för studenter på gymnasienivå är den ändock mycket användbar för projektplaner för såväl studier på högre nivå som i näringslivet.

Mallen är en extern mall och tillhandahålls av Rudbeckianska gymnasiet i Västerås från deras server. Projektplansmallen är i pdf-format och öppnas i ett separat fönster.

 

Mall - ProjektplanMall – Projektplan

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *