Mall – Tidrapport

Gratis mall för skapande av tidrapport.

Att ha kontroll över den tid som spenderas på en kund eller en klientär helt nödvändigt den som i sitt arbete arbetar mot ersättning för nedlagd tid. En tidredovisning eller tidrapportering som inte förs på ett korrekt sätt leder närmast oundvikligen till att verksamheten för eller senare kommer att drabbas av problem i form av endera olönsamma projekt eller kunder och klienter som lämnar företaget på den grunden att de upplever att de betalar för mycket för de tjänster som företaget utför.

Det finns idag ett stort antal programvaror och andra lösningar för en korrekt och tillförlitlig tidrapportering vilken därefter ligger till grund för bl a faktureringen. Grunden i alla system för tidrapportering är en enkel tidrapport i vilken den som utför en åtgärd för in bl a vilka åtgärder som vidtagits, tidsåtgången för respektive åtgärd m m. I de mer sofistikerade systemen bearbetas och lagras denna data i olika databaser från vilka man sedan kan erhålla olika rapporter och underlag för verksamheten och hanteringen av olika projekt.

För den som har en mer omfattande verksamhet är det oftast en mycket god investering att köpa in en programvara för tidrapportering. Under förutsättning att personalen verkligen registrerar den tid som läggs ner på olika projekt kommer en sådan investering att betala sig relativt omgående. För den som endast vid ett fåtal tillfällen arbetar mot ersättning för nedlagd tid kan ett enkelt pappersbaserat system för rapportering av tid mycket väl vara tillräckligt.

Nedanstående mall är en mycket enkel mall för tidrapport där den person som är skyldig att rapportera sin tid fyller i åtgärder, tidsåtgång, datum och timpris. Därefter kan tidrapporten användas såväl internt som externt gentemot kund som en bilaga till utställd faktura eller som en del av en rapport över det aktuella projektet eller ärendet.

downloadMall – Tidrapport

Kommentarer

Trackbacks

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *