Mall – Fullmakt

Gratis mall fullmakt

Gratis mall för fullmakt. En fullmakt innebär att en person, ett företag, en förening eller annan association ger någon annan rätt att företräda fullmaktsgivaren och vidta rättshandlingar för fullmaktsgivarens räkning. En rättshandling som vidtas av fullmaktshavaren enligt … [Läs mer...]